آرشیو ماهانه

بهمن ۱۴۰۲

نوجوانان، رکورد جمعیت اعتکاف را در ۱۰۰ اُمین سال احیای آن شکستند+عکس و فیلم

3 روز برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه امسال به پایان رسید و در صدمین سال احیای اعتکاف در ایران، رکورد جدیدی از حضور ثبت شد. مسئول ستاد اعتکاف می‌گوید: «امسال حدود یک میلیون نفر معتکف شدند.»